liście ozdoby liście ozdoby
Jesteśmy z Państwem od 1992 roku.

W OBLICZU PANDEMII

Szanowni Państwo

Jak zwykle takie informacje, to potrzeba chwili.
Większość naszych klientów, to osoby z którymi znamy się nieraz blisko 30
lat. Znając nasze standardy higieniczne i poziom usług doceniają je i
polecają nas swoim bliskim, znajomym, przyjaciołom. Tym samym
zobowiązując nas do trzymania wysokiego poziomu pod każdym względem.

Czasem jednak nasze progi przekraczają osoby, które nas nie znają.
W obecnym trudnym czasie moje wyjaśnienie skierowane jest szczególnie
do tych właśnie osób, z szacunku do kredytu zaufania jakim nas obdarzyli,
często znając nas jedynie ze słyszenia lub internetu.

Czystość i higiena zawsze były u nas przestrzegane i trudno nam było w tej
mierze wiele zmienić. Zawsze w sezonach ,,grypowych” wszystko było
dezynfekowane po każdym kliencie. Na 6 pokoi zabiegowych mamy 4
łazienki. Nie było więc i nie ma u nas tłoku w żadnym zakątku gabinetu.
Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego :

 • w poczekalni pojawił się płyn do dezynfekcji, ale przede wszystkim
  prosimy Państwa o umycie rąk tuż przed położeniem się na łóżko
  zabiegowe, po odłożeniu wszystkich prywatnych rzeczy, czyli w ostatniej chwili kiedy ręce rzeczywiście pozostaną już czyste,
 • kosmetyczki zawsze były wyposażone w maseczki i w miarę potrzeby je stosowały; dziś ochrona twarzy stała się rutyną
 • personel obsługujący recepcję wyposażony jest w ochronę twarzy, czego kiedyś rzeczywiście nie było,
 • jak zawsze blaty zabiegowe i używany sprzęt były i są dezynfekowany po każdym zabiegu
 • korzystamy jak zawsze z jednorazowych prześcieradeł
 • rękawiczki i przyłbice, to nasi towarzysze od zawsze
 • jak zawsze, tak również i dziś są zabiegi podczas których wspomniane
  zabezpieczenia nie są możliwe do zrealizowania z uwagi na specyfikę
  zabiegu, ale tu pozwolę sobie zacytować słowa
  Głównego Inspektora Sanitarnego ze strony www.gov.pl
  Wytyczne dla pracowników:
  • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy
  obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
  • Używać środków ochrony indywidualnej adekwatnych do
  wykonywanego zabiegu, w tym:
  • odzieży ochronnej (np., fartuch jednorazowy lub tekstylny
  prany w temperaturze min. 60oC z dodatkiem detergentu);
  • maseczki ochronnej, a w razie konieczności także przyłbic lub
  gogli lub zastępczo innych rozwiązań spełniających funkcję
  ochrony oczu;

• rękawiczek jednorazowych – obowiązkowe noszenie
rękawiczek przy wykonywaniu usługi (rękawiczki zmieniane
każdorazowo po wykonaniu usługi).
Jeżeli wymaga tego specyfika wykonywanego zabiegu, można
zrezygnować z części powyższych elementów, postępując przy
tym zgodnie z praktyką bezpiecznego wykonywania zabiegu.

• Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem,
(zaleca się, aby instrukcję mycia rąk powiesić przy umywalce),
dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu
(min. 60%).
Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co
oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk
wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by
ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Szanowni Państwo, wszystkim nam zależy, aby bezpiecznie przejść wspólnie przez ten trudny czas. Szanujemy Państwa zdanie i jak zawsze prosimy o zgłaszanie uwag, sugestii, wyrażanie swoich obaw. Zawsze przywiązywaliśmy do tego ogromną wagę. Może dlatego jesteśmy już z Państwem blisko 30 lat i nadal się rozwijamy.

Z wyrazami szacunku
Bożena Wilczyńska-Hoffmann

8 listopada 2020